جامعه و نمونه آماری، شامل دانشجویان( دختر و پسر) استعداد درخشان دانشگاه سمنان( ١١۴ نفر) در نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵ بود.
یافته‌های پژوهش، ۷ عامل اصلی به‌عنوان عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از دانشگاه سمنان را نشان داد که در این میان، عوامل علمی آموزشی و روان‌شناختی به ترتیب بالاترین میانگین را به خود اختصاص دادند؛ همچنین نتایج آزمون‌های نیکویی برازش مدل‌های کمی، نیز برازش مناسب مدل نهایی عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه را از دانشگاه سمنان تایید کرد.
نتایج نشان داد که مسیله

مهاجرت دانشجویان نخبه از دانشگاه مطابق با یافته‌های پژوهش، تنها براساس یک متغیر، مورد بررسی و تحقیق قرار نمی‌گیرد بلکه متغیرهای متعددی همچون عوامل اجتماعی، ی، فرهنگی، اقتصادی، سازمانی، روان‌شناختی و علمی آموزشی در ارتباط با یکدیگر و به‌طور هم‌زمان در نظر گرفته می‌شوند.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران ازجمله کشورهایی است که به طور پیوسته با پدیده

فرار مغزها روبرو بوده است.
پژوهش حاضر، ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر نحوه‏ی گردآوری داده‏‌‌های موردنیاز، یک پژوهش توصیفی و تحلیلی از نوع همبستگی میباشد.
جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان سال تحصیلی ۹۴-۹۳ و دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۵-۹۴ صاحب استعدادهای برتر و نخبه ۵ دانشگاه مهم کشور بودند که تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان بوده و محل تحصیل یا ست آنها شهرتهران و تعداد آنها در مجموع ۲۸۹۷ نفر بود.
ازاینرو تعداد ۴۰۰ پرسشنامه توزیع گردید که ۳۴۸ پرسشنامه عودتداده شده و قابل استفاده قرار گرفت.
گردآوری داده‏‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام یافته و تحلیل مدل‏‌ها در هر بخش بارویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام یافت.
پایایی سازه‏‌‌های تحقیق نیز بااستفاده از شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت.
همچنین سازه‏‌ها ازنظر روایی همگرا در حد بسیارقابل قبولی قرار گرفتند.
نتایج تحلیل داده‏‌ها در قالب مدل روابط اصلی مشخص نمود که تسهیلات و حمایت‏‌‌های بنیاد ملی نخبگان در سطح دانشجویان و دانش آموختگان بر کاهش تمایل اجتماع نخبگانی به مهاجرت موثر است و این تاثیر منفی ومعنادار می‌باشد.
ازاینرو پیشنهاد می‌گردد که این تسهیلات بهطورکلی توسط بنیاد ملی نخبگان ادامه یافته و تقویت گردند.

منبع:

مقاله مهاجرت نخبگان در ایران


مشخصات

  • دانلود + ادامه مطلب (منبع اصلی)
  • کلمات کلیدی: مهاجرت ,دانشجویان ,دانشگاه ,نخبگان ,عوامل ,نخبه ,دانشگاه سمنان ,مهاجرت دانشجویان ,دانشجویان نخبه ,قرار گرفت ,مهاجرت نخبگان
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارشدهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گلچینی از مطالب آموزشی دفتر فروش پکیج اسپلیت در شیراز-فلاح زاده [خلسه ِ معلق] محسن سازگار بیت کوینت پیمانکار شما دانستنی های آب بهداشتی و تصفیه کافه فرهنگ فریادِ سکوت ناگفته